II. Abdülhamid‘in hazırlattığı haritalar

II. Abdülhamid dönemine ait 150 harita ve plan tek kitapta toplandı.