Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları

Soyadı kanunu kabul edildikten sonra Mustafa Kemal'e soyadı bulunması için adeta tayakkuza geçilir.