Mekke ve Medine’nin kutsal mekanları

Kuba Mescidi - Hz. Muhammed tarafından yaptırılan ilk mescit.